Takimi fillestar shënon fillimin e projektit “Universitete pa korrupsion”

Takimi fillestar shënon fillimin e projektit “Universitete pa korrupsion” Në një hap të rëndësishëm drejt luftës kundër korrupsionit në institucionet e arsimit të lartë, më 22 shkurt 2023 u mbajt një takim fillestar për projektin “Universitetet pa korrupsion në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi”. Takimi shërbeu si ngjarje inauguruese, duke sjellë së bashku një […]

Diskutime për parandalimin e korrupsionit në Manastir dhe Shtip

Diskutime për parandalimin e korrupsionit në Manastir dhe Shtip Seminaret e ISIE për Ngritjen e Kapaciteteve për Parandalimin e Korrupsionit janë organizuar në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Manastir dhe Universitetin Goce Dellçev në Shtip. Seminaret u organizuan më 31 tetor dhe 17 nëntor 2023. Qëllimi i seminareve ishte forcimi i kapaciteteve të administratës së […]

Të bashkuar kundër korrupsionit akademik: Nënshkrimi i memorandumit në të gjithë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë

Mëngjesi i Punës me Deputetë të Organizuar në Shkup Më 28 Shkurt 2024, në kuadër të projektit “Universitetet Pa Korruptim në Shqipëri, Maqedoni Veriore dhe Serbi”, ISIE ka organizuar një takim pune informal me gjashtë anëtarë të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Komisioni Parlamentar për Arsimit, Shkencën dhe Sportin). gjatë takimit, janë prezantuar […]

Eksplorimi i gjetjeve të anketës në një diskutim në tryezë të rrumbullakët

Eksplorimi i gjetjeve të anketës në një diskutim në tryezë të rrumbullakët Në një nismë të rëndësishme për të luftuar korrupsionin në arsimin e lartë, Instituti për Alternativat e Kërkimit dhe Zhvillimit (IDRA) drejtoi një tryezë të rrumbullakët më 14 korrik 2023, në Tiranë, Shqipëri. Aktiviteti mblodhi së bashku përfaqësues nga institucionet e arsimit të […]