Mëngjesi i Punës me Deputetë të Organizuar në Shkup

Më 28 Shkurt 2024, në kuadër të projektit “Universitetet Pa Korruptim në Shqipëri, Maqedoni Veriore dhe Serbi”, ISIE ka organizuar një takim pune informal me gjashtë anëtarë të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Komisioni Parlamentar për Arsimit, Shkencën dhe Sportin). gjatë takimit, janë prezantuar dhe diskutuar rezultatet e “Studimit mbi Perceptimin e Korruptimit në Arsimitin e Lartë në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi”. Përveç kësaj, një anëtar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korruptimit, Sekretari i Përgjithshëm, si dhe përfaqësues të organizatave studentore, përfaqësues dhe partnerët të projektit nga IDRA (Shqipëri) dhe CESID (Serbi) morën pjesë në takim.
Përveç kësaj, janë diskutuar edhe iniciativat parlamentare potenciale që synojnë të përmirësojnë sistemin për mbrojtjen kundër korrupsionit në arsimin e lartë. Evente tëngjashme do të organizohen në Mars në Beograd dhe Tiranë.
Projekti “Universitetet Pa Korruptim në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi” mbështetet nga granti rajonal i projektit “SMART Ballkan – Shoqëria Civile për Shoqërinë e Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” i implementuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Qendra për Hulumtim dhe Politika (CRPM) dhe Instituti për Demokraci dhe Media (IDM) dhe mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze (NMFA).

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet