Projekti Yne

Universitete pa korrupsion në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi

Qëllimi kryesor i nismës sonë është të avancojë sundimin e ligjit, të lehtësojë administrimin efektiv të drejtësisë dhe të parandalojë korrupsionin brenda sistemeve të arsimit të lartë të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet