Vlerësimi i Korrupsionit

Vlerësimi i Korrupsionit

Instituti për Kërkime Strategjike dhe Edukim – ISIE (Maqedonia e Veriut) në bashkëpunim me Institutin për Kërkime Zhvillimore dhe Alternativa – IDRA (Shqipëri) dhe Qendrën për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci – CESID (Serbi) po zbatojnë projektin rajonal “Universitetet pa korrupsion në Shqipëri. Maqedonia e Veriut dhe Serbi”.

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet