Извештај за корупција

Извештај за корупција

Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ (Северна Македонија) во соработка со Институтот за развојни истражувања и алтернативи – IDRA (Албанија) и Центарот за слободни избори и демократија – ЦЕСИД (Сервија) го спроведува регионалниот проект „Универзитети без корупција во Албанија , Северна Македонија и Србија“

За нас

Добредојдовте во проектот „Универзитети без корупција“, кој неуморно работи на трансформирање на високото образование во Албанија, Северна Македонија и Србија. Нашата мисија е кристално јасна: да се залагаме за владеење на правото, да всадиме ефективно спроведување на правдата и да ја искорениме корупцијата меѓу студентите и универзитетскиот персонал.

Јазик