Во првото поглавје се претставени главните карактеристики на системот за спречување на корупцијата во Албанија и резултатите од истражувањето. Второто поглавје ја истражува ситуацијата во Северна Македонија преку преглед на законодавството и презентација на резултатите од истражувањето. Состојбата во Србија и резултатите од истражувањето се претставени во третото поглавје од публикацијата.

Преку истражувањето спроведено во сите земји, на студентите им беа поставени различни прашања за нивните ставови и перцепции во врска со формите на корупција и достапните институционални алатки за превенција, како и дали чувствуваат дека имаат способности односно можности да користат тие алатки за пријавување случаи на корупција.

Врз основа на истражувањето, беа утврдени различните причини зошто студентите се воздржуваат од пријавување корупција, како што е постоењето на нејасни процедури, што беше идентификувано како една од главните причини зошто корупцијата е недоволно пријавена на нивниот факултет.

Заедничкиот извештај препорачува чекори за понатамошно подобрување на антикорупцискиот систем на универзитетите, со фокус на три важни области:

  • Подигнување на институционалните капацитети и подобрување на антикорупциските механизми на факултетите;
  • Донесување, измена или подобрување на правните акти од областа на внатрешното предупредување во борбата против корупцијата и
  • Информативни и едукативни кампањи за студенти насочени кон борба против корупцијата на универзитетите.

Прочитајте ја анализата и наодите од извештајот (линк до извештајот) за да дознаете повеќе за методологијата на истражувањето, резултатите од истражувањето, сличностите и разликите во трите земји, како и препораките и предлозите кои имаат за цел да ја подобрат ситуацијата во регионот.

Овој заеднички напор е овозможен во рамките на регионалниот грант на СМАРТ БАЛКАН – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, регионален проект имплементиран од Центарот за промоција на граѓанското општество (ЦПЦД), Центарот за истражување и креирање политики (ЦРПМ) и Институтот за демократија и медијација (ИДМ) и финансиски поддржан од норвешкото Министерство за надворешни работи (НМФА).

 

Погледнете го извештајот овде

Видете го кратката политика овде

 

За нас

Добредојдовте во проектот „Универзитети без корупција“, кој неуморно работи на трансформирање на високото образование во Албанија, Северна Македонија и Србија. Нашата мисија е кристално јасна: да се залагаме за владеење на правото, да всадиме ефективно спроведување на правдата и да ја искорениме корупцијата меѓу студентите и универзитетскиот персонал.

Јазик