Пријави корупција

Високото образование е една од суштинските компоненти на општествените и политичките трансформации, која директно влијае на развојот на демократијата и создава предуслови за економски развој. Постојната деградација на академскиот интегритет се манифестираше во различни форми на академска нечесност, вклучувајќи плагијат и измама, непотизам и појава на интересни групи во високото образование, како и незаслужено напредување до високи академски звања.

За да се примени стратешки пристап во борбата против корупцијата и да се управува со интегритетот на ефикасен начин, неопходно е да се разбере корупцијата, да се биде способен да се детектираат и дефинираат одредени форми на корупција.

Во рамките на овој проект, работевме на подготовка на Практичен водич за спречување на корупцијата во високообразовните институции во сите три земји. Водичот има за цел да се справи со спречувањето на корупцијата преку обезбедување основни правни познавања и информирање на студентите за нивните права и обврски во врска со пријавувањето на случаи на корупција на нивниот универзитет или факултет. Водичот нè запознава со механизмите кои им стојат на располагање на студентите и како да ги користат правните инструменти за пријавување, спречување, лекување или казнување на случаи на корупција.
Водичот е лесно читлив и применлив. Организиран е во неколку делови кои се однесуваат на следново:

  • Употреба на водичот;
  • Објаснување за корупцијата во високото образование;
  • Целна група на Водичот;
  • Форми на корупција во високообразовните установи;
  • Чекори што треба да се преземат кога ќе се соочите со форми на корупција;
  • Практични совети за високообразовните институции како да се спречи корупцијата во образованието;

Секој Водич, иако ги следи истите организациски принципи, е прилагоден на контекстот на секоја земја.

Прочитајте ги водичот овде (линк до водичот).

За нас

Добредојдовте во проектот „Универзитети без корупција“, кој неуморно работи на трансформирање на високото образование во Албанија, Северна Македонија и Србија. Нашата мисија е кристално јасна: да се залагаме за владеење на правото, да всадиме ефективно спроведување на правдата и да ја искорениме корупцијата меѓу студентите и универзитетскиот персонал.

Јазик