Diskutime për parandalimin e korrupsionit në Manastir dhe Shtip

Seminaret e ISIE për Ngritjen e Kapaciteteve për Parandalimin e Korrupsionit janë organizuar në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Manastir dhe Universitetin Goce Dellçev në Shtip. Seminaret u organizuan më 31 tetor dhe 17 nëntor 2023. Qëllimi i seminareve ishte forcimi i kapaciteteve të administratës së universiteteve, studentëve dhe organizimit studentor për të parandaluar korrupsionin në arsimin e lartë përmes qasjeve dhe mjeteve inovative. Mbi 50 pjesëmarrës kanë marrë pjesë në seminare. Ngjarja u pasqyrua edhe nga TV dhe radio lokale.

Diskutimet u zbatuan në kuadër të Projektit të ISIE “Universitetet pa Korrupsion në Shqipëri, Maqedonia e Veriut”.

Projekti “Universitetet pa korrupsion në Shqipëri, Maqedoni e Veriut dhe Serbi” mbështetet nga granti rajonal i projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Shoqërinë e Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Qendra për Kërkimin dhe Krijimin e Politikave (CRPM) dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze (NMFA).

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet