Eksplorimi i gjetjeve të anketës në një diskutim në tryezë të rrumbullakët

Në një nismë të rëndësishme për të luftuar korrupsionin në arsimin e lartë, Instituti për Alternativat e Kërkimit dhe Zhvillimit (IDRA) drejtoi një tryezë të rrumbullakët më 14 korrik 2023, në Tiranë, Shqipëri. Aktiviteti mblodhi së bashku përfaqësues nga institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat, si dhe anëtarë të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare.

Pika kryesore e tubimit ishte zbulimi i gjetjeve paraprake nga projekti “Universitetet pa korrupsion në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi”. Diskutimi synonte të nxiste një dialog krahasues bazuar në sondazhin fillestar të kryer në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Konkretisht, biseda u thellua në këndvështrimet dhe perceptimet e 300 studentëve të anketuar përkatësisht nga Universiteti i Tiranës, ai i Elbasanit dhe ai i Durrësit.

Studentët shqiptarë morën pjesë në një anketë gjithëpërfshirëse të përbërë nga dyzet pyetje, duke trajtuar aspekte të ndryshme të praktikave të korrupsionit brenda arsimit të lartë. Pyetjet eksploruan praktikat e hasura të korrupsionit, shpeshtësinë e tyre, ekzistencën e mekanizmave të raportimit dhe arsyet e mosraportimit të incidenteve të tilla. Diskutimi i tryezës së rrumbullakët u fokusua në dhjetë pyetje kyçe, duke hedhur dritë mbi gjetjet nga Shqipëria duke bërë krahasime me rezultatet nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut.

Qëllimi i takimit ishte jo vetëm shpërndarja e gjetjeve paraprake, por edhe nxitja e një diskutimi konstruktiv midis palëve të interesuara. Duke analizuar rezultatet e sondazhit, pjesëmarrësit kërkuan të identifikonin sfidat e përbashkëta dhe zgjidhjet e mundshme në luftën kundër korrupsionit brenda peizazhit të arsimit të lartë.

Diskutimi i tryezës së rrumbullakët shërbeu si një platformë për përpjekjet bashkëpunuese dhe shkëmbimin e njohurive, duke theksuar rëndësinë e një qasjeje kolektive në trajtimin e korrupsionit. Ndërsa ne vazhdojmë të drejtojmë nismat për universitetet pa korrupsion, kjo ngjarje shënon një hap vendimtar drejt nxitjes së transparencës, llogaridhënies dhe praktikave etike brenda sektorit të arsimit të lartë në të gjithë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë.

Kjo përpjekje bashkëpunuese është bërë e mundur në kuadrin e grantit rajonal të projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Shoqërinë e Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Qendra për Kërkim dhe Krijim Politikash (CRPM). ) dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze (NMFA).

Qëndroni në pritje për përditësime të mëtejshme mbi këtë projekt novator.

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet