Our Project read more- AL

Qëllimi kryesor i nismës sonë është të avancojë sundimin e ligjit, të lehtësojë administrimin efektiv të drejtësisë dhe të parandalojë korrupsionin brenda sistemeve të arsimit të lartë të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Kjo përpjekje bashkëpunuese është bërë e mundur në kuadrin e grantit rajonal të projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për […]

Assessment read more-AL

Në kapitullin 1 janë paraqitur karakteristikat kryesore të sistemit të parandalimit të korrupsionit në Shqipëri dhe rezultatet e anketës. Kapitulli 2 eksploron situatën në Maqedoninë e Veriut përmes rishikimit të legjislacionit dhe prezantimit të rezultateve të anketës. Situata në Serbi dhe rezultatet e anketës janë paraqitur në Kapitullin 3 të publikimit. Nëpërmjet sondazhit të kryer […]

Assessment of Corruption- AL

Vleresimi i korrupsionit Instituti për Kërkime Strategjike dhe Edukim – ISIE (Maqedonia e Veriut) në bashkëpunim me Institutin për Kërkime Zhvillimore dhe Alternativa – IDRA (Shqipëri) dhe Qendrën për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci – CESID (Servia) po zbatojnë projektin rajonal “Universitetet pa korrupsion në Shqipëri. Maqedonia e Veriut dhe Serbia”. Projekti synon forcimin e […]

Our Project- AL

Universitete pa korrupsion ne Shqiperi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi Qëllimi kryesor i nismës sonë është të avancojë sundimin e ligjit, të lehtësojë administrimin efektiv të drejtësisë dhe të parandalojë korrupsionin brenda sistemeve të arsimit të lartë të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Kjo përpjekje bashkëpunuese është bërë e mundur në kuadrin e grantit […]