Тркалезна маса за наодите од анкетата

Како дел од една значајна иницијатива за борба против корупцијата во високото образование, Институтот за развојни истражувања и алтернативи (ИДРА) организираше тркалезна маса на 14 јули 2023 година, во Тирана, Албанија. Настанот собра претставници од јавните и приватните високообразовни установи, како и членови на граѓанското општество и меѓународните организации.

Главен фокус на настанот беше јавната презентација на прелиминарните наоди од анкетата во рамките на проектот „Универзитети без корупција во Албанија, Македонија и Србија“. Дискусијата имаше за цел да поттикне компаративен дијалог заснован на првичните резултати од анкетата спроведена во Албанија, Северна Македонија и Србија. Конкретно, дискусијата се фокусираше на перспективите и перцепциите на 300 анкетирани студенти од Универзитетот во Тирана, Универзитетот во Елбасан и Универзитетот во Драч.

Албанските студенти учествуваа во сеопфатна анкета составена од четириесет прашања, кои се однесуваа на различни аспекти на корупциските практики во високото образование. Прашањата ги истражуваа забележаните корупциски практики, нивната зачестеност, постоењето на механизми за известување и причините за непријавување на овој вид на инциденти. Дискусијата на тркалезната маса се фокусираше на десет клучни прашања, фокусирајќи се на наодите од Албанија и споредба со резултатите од Србија и Северна Македонија.

Целта на состанокот не беше само да се споделат прелиминарните наоди, туку и да се поттикне конструктивна дискусија помеѓу засегнатите страни. Преку анализа на резултатите од истражувањето, учесниците се обидоа да ги идентификуваат заедничките предизвици и потенцијалните решенија во борбата против корупцијата во областа на високото образование.

Дискусијата на тркалезната маса послужи како основа за заеднички напори и споделување знаење, нагласувајќи ја важноста на колективниот пристап во справувањето со корупцијата. Додека продолжуваме да ги предводиме иницијативите за универзитети без корупција, овој настан означува клучен чекор кон поттикнување на транспарентноста, одговорноста и етичките практики во секторот на високото образование на Албанија, Северна Македонија и Србија.

Овој заеднички напор е овозможен во рамките на регионалниот грант на СМАРТ БАЛКАН – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, регионален проект имплементиран од Центарот за промоција на граѓанското општество (ЦПЦД), Центарот за истражување и креирање политики (ЦРПМ) и Институтот за демократија и медијација (ИДМ) и финансиски поддржан од норвешкото Министерство за надворешни работи (НМФА).

Следете ги и следните активности од овој проект.

За нас

Добредојдовте во проектот „Универзитети без корупција“, кој неуморно работи на трансформирање на високото образование во Албанија, Северна Македонија и Србија. Нашата мисија е кристално јасна: да се залагаме за владеење на правото, да всадиме ефективно спроведување на правдата и да ја искорениме корупцијата меѓу студентите и универзитетскиот персонал.

Јазик