Работилници за спречување на корупцијата во Битола и Штип

17 ноември 2023 година

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип беа организирани семинари на ИСИЕ за јакнење на капацитетите за спречување на корупцијата. Работилниците беа организирани во Битола на 31 октомври и во Штип на 17 ноември 2023 година. Целта на работилниците беше да се зајакнат капацитетите на универзитетската администрација, студентите и студентското организирање за спречување на корупцијата во високото образование преку иновативни пристапи и алатки. Над 50 учесници присуствуваа на работилниците. Настанот беше проследен и од локалните ТВ и радио.

Работилниците беа имплементирани во рамките на Проектот ИСИЕ за универзитети без корупција во Албанија, Северна Македонија.

Проектот „Универзитети без корупција во Албанија, С. Македонија и Србија“ е подржан со регионален грант на СМАРТ БАЛКАН – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, регионален проект имплементиран од Центарот за промоција на граѓанското општество (ЦПЦД), Центарот за истражување и креирање политики (ЦРПМ) и Институтот за демократија и медијација (ИДМ) и финансиски поддржан од норвешкото Министерство за надворешни работи (НМФА).

За нас

Добредојдовте во проектот „Универзитети без корупција“, кој неуморно работи на трансформирање на високото образование во Албанија, Северна Македонија и Србија. Нашата мисија е кристално јасна: да се залагаме за владеење на правото, да всадиме ефективно спроведување на правдата и да ја искорениме корупцијата меѓу студентите и универзитетскиот персонал.

Јазик