Тркалезна маса за наодите од анкетата

Тркалезна маса за наодите од анкетата Како дел од една значајна иницијатива за борба против корупцијата во високото образование, Институтот за развојни истражувања и алтернативи (ИДРА) организираше тркалезна маса на 14 јули 2023 година, во Тирана, Албанија. Настанот собра претставници од јавните и приватните високообразовни установи, како и членови на граѓанското општество и меѓународните организации. […]

Прв состанок за почеток на проектот „Универзитети без корупција“

Како значаен чекор во борбата против корупцијата во високообразовните установи, на 22 февруари 2023 година се одржа почетен состанок за проектот „Универзитети без корупција во Албанија, Северна Македонија и Србија“. На состанокот беа поканети различни групи на чинители со цел да разговараат и стратешки да ги развијат пристапите за справување со предизвиците на корупцијата во универзитетите во регионот.

Работен појадок со пратениците во Скопје

Работен појадок со пратениците во Скопје На 28 февруари 2024 година во рамките на проектот „Универзитети без корупција во Албанија, Северна Македонија и Србија“, ИСИЕ организираше неформален работен состанок со шест пратеници на Собранието на Република Северна Македонија (Комисија за образование, наука и спорт). На средбата беа презентирани и дискутирани наодите од „ Студијата за перцепција на корупцијата во високото […]

Работилници за спречување на корупцијата во Битола и Штип

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип беа организирани семинари на ИСИЕ за јакнење на капацитетите за спречување на корупцијата. Работилниците беа организирани во Битола на 31 октомври и во Штип на 17 ноември 2023 година. Целта на работилниците беше да се зајакнат капацитетите на универзитетската администрација, студентите и студентското организирање за спречување на корупцијата во високото образование преку иновативни пристапи и алатки. Над 50 учесници присуствуваа на работилниците. Настанот беше проследен и од локалните ТВ и радио.

Резултати од анкета за перцепцијата на студентите за корупцијата

Резултати од анкета за перцепцијата на студентите за корупцијата 20 јуни 2023 Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ организираше Тркалезна маса на тема „Универзитети без корупција во Албанија, С. Македонија и Србија“ на 22.06.2023 година (четврток) во хотел Мериот Скопје. На тркалезната маса присуствуваа над 25 клучни чинители, вклучително и член на Државната […]