Procena korupcije

Institut za strateška istraživanja i edukaciju – ISIE (Severna Makedonija) u saradnji sa Institutom za razvoj, istraživanja i alternative – IDRA (Albanija) i Centrom za slobodne izbore i demokratiju – CESID (Srbija) realizuje regionalni projekat „Univerziteti bez korupcije u Albaniji , Severna Makedonija i Srbija”. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta univerziteta, studentskih organizacija i studenata za prevenciju korupcije na univerzitetima u ciljane tri zemlje. Kroz raznovrstan skup aktivnosti uključujući pripremu Zajedničkog izveštaja o percepciji korupcije, organizovanje okruglih stolova, seminara za izgradnju kapaciteta, letnje škole i razvoj digitalnog softvera za virtuelnog asistenta (chatbot), projekat će podstaći okruženje koje omogućava prevenciju korupcije u oblasti visokog obrazovanja u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana.

Projektni tim je pripremio Zajednički izveštaj o percepciji korupcije, koji predstavlja ključni rezultat istraživanja percepcije studenata sprovedenog u tri zemlje. Takvo istraživanje, sprovedeno po prvi put, sprovedeno je tokom maja 2023. godine u preko 10 gradova tehnikom licem u lice, na uzorku od ukupno 934 učenika u tri zemlje. Ova publikacija predstavlja ključne nalaze iz istraživanja i služiće kao ključno sredstvo za implementaciju narednih faza projekta.

U prvom poglavlju prikazane su glavne karakteristike sistema za prevenciju korupcije u Albaniji i rezultati istraživanja. Drugo poglavlje istražuje situaciju u Severnoj Makedoniji kroz pregled zakonodavstva i prezentaciju rezultata istraživanja. Situacija u Srbiji i rezultati istraživanja prikazani su u trećem poglavlju publikacije.

Kroz istraživanje sprovedeno u svim zemljama, studentima su postavljana razna pitanja o njihovoj svesti i percepciji u vezi sa oblicima korupcije i koji su im institucionalni alati za prevenciju bili dostupni, kao i da li se osećaju kao da imaju mogućnost da koriste te alate za prijavljivanje slučajeva korupcije.

Na osnovu istraživanja utvrđeni su različiti razlozi zbog kojih se studenti uzdržavaju od prijavljivanja korupcije, kao što je postojanje nejasnih procedura, što je identifikovano kao jedan od glavnih razloga zašto je korupcija na njihovom fakultetu nedovoljno prijavljena.

Zajednički izveštaj preporučuje korake za dalje unapređenje sistema borbe protiv korupcije na univerzitetima, sa fokusom na tri važne oblasti:

  1. Podizanje institucionalnih kapaciteta i unapređenje antikorupcijskih mehanizama na fakultetima
  2. Donošenje, izmena ili unapređenje zakonskih akata iz oblasti unutrašnjeg uzbunjivanja i borbe protiv korupcije
  3. Informativne i edukativne kampanje za studente u cilju borbe protiv korupcije na univerzitetima.

Pročitajte analizu i nalaze izveštaja (link ka izveštaju) da biste stekli dublje razumevanje metodologije istraživanja, rezultata istraživanja, sličnosti i razlika između tri zemlje, kao i preporuke i sugestije koje imaju za cilj da poboljšaju situaciju u regionu.

Ovaj zajednički napor omogućen je u okviru regionalnog granta regionalnog projekta „SMART Balkan – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu“ koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i finansijski podržan od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova (NMFA).

Smotrite otchet zdes

О нама

Добродошли у пројекат Универзитети без корупције, који неуморно раде на трансформацији високог образовања у Албанији, Северној Македонији и Србији. Наша мисија је кристално јасна: да се залажемо за владавину права, уведемо ефикасну администрацију правде и искоренимо корупцију међу студентима и универзитетским особљем.

Језик.