Okrugli sto o rezultatima istraživanja

Okrugli sto o rezultatima istraživanja U značajnoj inicijativi za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju, Institut za razvoj, istraživanje i alternative (IDRA) vodio je okrugli sto 14. jula 2023. u Tirani, Albanija. Događaj je okupio predstavnike državnih i privatnih visokoškolskih ustanova, kao i članove civilnog društva i međunarodnih organizacija. Tema skupa bilo je predstavljanje preliminarnih […]

Uvodni sastanak označio početak projekta „Univerziteti bez korupcije“

Kao značajan korak u borbi protiv korupcije u visokoškolskim ustanovama, 22. februara 2023. godine održan je uvodni sastanak za projekat „Univerziteti bez korupcije u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji“. Sastanak je bio inauguracioni događaj, zajedno sa raznolikom grupom učesnika kako bi razgovarali i izradili strategiju pristupa za rešavanje izazova korupcije na univerzitetima u regionu.

Работен појадок со пратениците во Скопје

Radni doručak sa poslanicima organizovan u Skoplju U okviru projekta „Univerziteti bez korupcije u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji“, ISIE je 28. februara 2024. godine, organizovao neformalni radni sastanak sa šest poslanika Sobranja Republike Severne Makedonije (Parlamentarna komisija za obrazovanje, nauku i sport).  Tokom sastanka predstavljeni su i razmotreni nalazi „Studije o percepciji korupcije u visokom obrazovanju u Albaniji, […]

Radionice za prevenciju korupcije u Beogradu i Kragujevcu

Radionice za prevenciju korupcije u Beogradu i Kragujevcu 20. i 21. novembar 2023.godine CeSID je organizovao radionice za izgradnju kapaciteta za prevenciju korupcije 20. novembra 2023. u Beogradu (Belgrade Art Hotel) i 21. novembra 2023. godine u Kragujevcu (Rektorat Univerziteta u Kragujevcu). Cilj radionica bio je da se ojačaju kapaciteti univerzitetskog osoblja, administracije, studenata i […]

Radionice za prevenciju korupcije u Bitolju i Štipu

Radionice za prevenciju korupcije u Bitolju i Štipu 17. novembar 2023 ISIE radionice za jačanje kapaciteta za prevenciju korupcije organizovane su na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Bitolju i Univerzitetu Goce Delčev u Štipu. Radionice su organizovane 31. oktobra i 17. novembra 2023. godine. Cilj radionica je bio jačanje kapaciteta univerzitetske administracije, studenata i studentskih […]

Rezultati istraživanja o percepciji korupcije kod studenata

Rezultati istraživanja o percepciji korupcije kod studenata jun 2023. godine   Institut za strateška istraživanja i edukaciju – ISIE je 22. juna 2023. godine (četvrtak) u hotelu Marriott Skopje organizovao Okrugli sto na temu „Univerziteti bez korupcije u Albaniji, S. Makedoniji i Srbiji“. Okruglom stolu je prisustvovalo preko 25 ključnih aktera, uključujući člana Državne komisije […]