Konfidencialiteti i Informacionit të Përdoruesit dhe e Drejta për Anonimitet në Raportimin e Keqmenaxhimit 

Ne vlerësojmë dhe prioritojmë shumë konfidencialitetin dhe anonimitetin e përdoruesve që përdorin funksionin e chatbotit për të raportuar keqmenaxhimin, veçanërisht lidhur me sjellje korruptive në një kontekst universiteti. Ju lutemi vini re të mëposhtmet:

  • Të gjitha informacionet e ofruara gjatë procesit të raportimit trajtohen me konfidencialitetin më të lartë. Ju lutemi të vini re se kur raportoni drejtpërdrejt te universiteti ose institucioni përkatës i lidhur nga ky chatbot, ne nuk kemi qasje në atë informacion dhe nuk e mbledhim ose përpunojmë atë. Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur privatësinë e individëve që përdorin këtë platformë për të zbuluar raste të keqmenaxhimit. Detajet e përdoruesit, përfshirë informacionin personal dhe identifikuesit, do të trajtohen me siguri dhe nuk do të zbulohen pa pëlqimin e qartë të shprehur përveç nëse kërkohet nga ligji.
  • Përdoruesit kanë të drejtën të raportojnë keqmenaxhimin anonimisht. Ne respektojmë dhe mbështesim parimin e anonimitetit të përdoruesit, duke lejuar individët të ndajnë informacion pa zbuluar identitetin e tyre personal. Përdoruesit mund të zgjedhin të qëndrojnë anonimë gjatë gjithë procesit të raportimit dhe ne do të bëjmë çdo përpjekje për të mbrojtur identitetin e tyre.
  • Ndërsa ne prioritizojmë konfidencialitetin e përdoruesit, është e rëndësishme të njihet se në disa rrethana mund të kërkohet zbulimi i informacionit nga ligji. Ne do të përpiqemi të përmbushim detyrimet ligjore duke mbajtur përdoruesit të informuar në masën e lejuar nga ligji.
  • Ne kemi zbatuar masa sigurie për të garantuar sigurinë e informacionit të përdoruesit gjatë procesit të raportimit. Platforma jonë është projektuar për të ofruar një mjedis të sigurt për përdoruesit për të ndarë detajet rreth keqmenaxhimit pa frikë për komprometim.
  • Përdoruesit inkurajohen të ushtrojnë kujdes dhe të përmbahen nga dhënia e informacionit të panevojshëm personal gjatë procesit të raportimit. Ndërsa ne përpiqemi të ruajmë konfidencialitetin, përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm për sigurinë dhe privatësinë e tyre online.
  • Raportet e keqmenaxhimit do të merren seriozisht dhe do të nisin veprime të përshtatshme bazuar në informacionin e ofruar. Ky shënim mund të pësojë përditësime periodike ose ndryshime për të përmirësuar mbrojtjen e informacionit të përdoruesit. Përdoruesit këshillohen të rishikojnë këtë shënim rregullisht për të qëndruar të informuar mbi çdo modifikim.

Këto përditësime dhe ndryshime sigurojnë që të mbahet një standard i lartë i mbrojtjes dhe konfidencialitetit për të gjithë ata që zgjedhin të përdorin këtë platformë për të raportuar sjellje të dyshimta ose keqmenaxhim. Ne kuptojmë rëndësinë vitale të mbajtjes së besimit dhe sigurisë së përdoruesve tanë dhe jemi të përkushtuar për të ofruar një mjedis ku ata mund të ndihen të sigurt të ndajnë informacionin e tyre, duke ditur se do të trajtohet me respektin më të madh për privatësinë dhe anonimitetin e tyre.